Airtraffic - Luchtverkeersleiders game

Het luchtverkeersleidingscentrum van het ministerie van defensie leidt verkeersleiders op die het vliegverkeer binnen het Nederlandse luchtruim in goede banen leiden. Verkeersleiders moeten bepaalde competenties tonen. Sommige kunnen dat van nature anderen moeten dat leren.

In dit project focussen we op: aandacht verdelen, scannen, analyseren, en plannen. De game is een zogenaamde sitgame, dus de game zorgt voor de verbinding van de abstracte competenties en de dagelijkse situatie van de verkeersleiders in opleiding.

Ter illustratie van de game is er een referentie game concept bedacht van een bosbrand game, waarin de speler  beschikking heeft over diverse blusvliegtuigen, water en kerosine. Branden ontstaan spontaan en moeten worden geblust.

Globale inhoud en functionaliteit:
Maak een entertaining goed spelende game die inspeelt op de competenties: aandacht verdelen, scannen, analyseren en plannen. De game is herkenbaar voor de doelgroep. De groei in competente van de speler wordt zichtbaar gemaakt in scores.